Legislatie specifica utila

DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 26 februarie 2014
privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE
(Text cu relevanță pentru SEE)

(apasati aici pentru document)


L E G E privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

(apasati aici pentru document)


DOP, document OBLIGATORIU la comercializarea materialelor de construcţii

(apasati aici pentru document)


“Instructiuni emise in aplicarea prevederilor art. 188 alin, (3) lit. c) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii”

(apasati aici pentru document)


Informare referitor la H.G. nr. 274/2013 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate de întreprinderile mici şi mijlocii
(apasati aici pentru document)


A aparut Legea nr.72/28 martie 2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante

Legea nr.72/28 martie 2013

(apasati aici pentru document)


Ordonanta nr. 8/2013 din 23/01/2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 23/01/2013 Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

(apasati aici pentru document)


Ordonanta nr. 6/2013 din 22/01/2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 23/01/2013. Ordonanta privind instituirea unor masuri speciale pentru
impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele
naturale

(apasati aici pentru document)


ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

(apasati aici pentru document)


Ordonanta de urgenta nr.77 din 2012

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de cesiune de lucrari publice si  a contractelor de cesiune de servicii.

(apasati aici pentru document)


Proiect de modificare a OUG 34/2006, intrat in sedinta de Guvern din 27.11.2012

(apasati aici pentru document)


La data de 1 noiembrie 2012 intra in vigoare art.I, pct.5 din OG 16/2012 privind modificarea si completarea Codului de Procedura Fiscala

(apasati aici pentru document)


Standard de cost aplicabil in cazul lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte

(apasati aici pentru document)


Propuneri de amendare de catre ARACO a legislatiei privind achizitiile publice - OUG 34/2006 si HG 925/2006

Tabel comparativ HG 925 final 14.08.2012
(apasati aici pentru document)

TABEL comparativ OUG 34 final 14.08.2012
(apasati aici pentru document)


Documentul comun de propuneri al Grupului de lucru din cadrul Comitetului National Consultativ pentru Achizitii Publice
(apasati aici pentru document)


Legea dialogului social
(apasati aici pentru document)


Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea legii parteneriatului public privat nr. 178/2010
(apasati aici pentru document)


Legea 40 / 2011 privind modificarea Codului Muncii
(apasati aici pentru document)


Ordin privind aprobarea condițiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente și constrcuții, inclusiv proiectare, și ale contractelor pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar ale Federatiei Internaționale a inginerilor consultanți în domeniul construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții, pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes național, finanțate din fonduri publice.
(apasati aici pentru document)


Legea Parteneriatului Public Privat
octombrie 2010
(apasati aici pentru document)


Hotărârea Guvernului nr.791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004,  precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art III din OUG nr.58/2010, publicată în MO nr.542/03.08.2010
(apasati aici pentru document)

OUG 76 / 2010 de modificare a OUG 34 / 2006 privind achizitiile publice
(apasati aici pentru document)


HG 834 / 2009 de modificare a OUG 34 privind achizitiile publice
(apasati aici pentru document)


Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991
(apasati aici pentru document)


OU de rectificare bugetara 2009 si masuri financiar fiscale
(apasati aici pentru document)


Executivul a modificat, printr-o Ordonanta de Urgenta, cadrul legislativ al achizitiilor publice pentru a pune in acord reglementarile in acest domeniu din Romania cu cele din Uniunea Europeana, a anuntat primul-ministru Emil Boc, la finalul sedintei de Guvern care s-a desfasurat sambata la Palatul Victoria. 
(apasati aici pentru document)


Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; LEGE nr.587 din 29 octombrie 2002

LEGEprivind calitatea in constructii

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.
Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.(...)
(apasati aici pentru document)


Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2006 din 19/04/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 15/05/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
(apasati aici pentru document)


Ordonanta de Urgenta nr.214 /4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
(apasati aici pentru document)


ORDIN
pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la încheierea contractelor de lucrări(MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 424 bis/5.VI.2008)
(apasati aici pentru document)


Login Form

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets

Utilizatori online

Avem 88218 vizitatori și un membru online

ARACO 2015