Comitetul director al ARACO

 

Preşedinte 
Prim-Vicepreşedinte
Laurenţiu Plosceanu     
Romeo Bogdanovici – Preşedinte Filiala Bucureşti
Preşedinte de onoare 
Alexandru Dobre
   
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
Ioan Aşchilean 
Valentin Feodorov             
Eugen Popa
George Rozorea
Michael Stanciu
Mihaela Zanfir
 

MEMBRI

Victor Dumitrache
Adrian Florescu
Petre Mustăţea
Crişan Victor Popescu
Dumitru Răbei - Preşedinte Filiala Moldova
Constantin Caşcaval - Preşedinte Filiala Transilvania
Decebal Rădulescu - Preşedinte Filiala Oltenia
Adrian Dumitrescu Elian - Preşedinte Filiala Timişoara
Iulian Horaţiu – Preşedinte Filiala Braşov
Cristian Diaconescu - Preşedinte Filiala Constanţa

 (apasati aici pentru document)

Comitetul Director este organul de conducere executivă a activităţii asociaţiei.

     Comitetul Director are până la 17 membri aleşi pentru o perioadă de 2 ani. Numărul de membri se stabileşte de Consiliul Central.
     Din Comitetul Director fac parte preşedintele, prim-vicepreşedintele, cei 5 vicepreşedinţi şi până la 10 membri.
     Preşedintele ARACO conduce şedinţele Comitetului Director care au loc o dată pe lună şi ori de câte ori este nevoie.

Comitetul Director are următoarele atribuţii:

 1. stabileşte prestaţiile - serviciile pentru membrii asociaţiei şi aprobă preţurile pentru acestea în limita prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;
 2. aprobă componenţa Consiliului de certificare a calificării antreprizelor de construcţii, colectivele de experţi şi specialişti care participă la elaborarea unor lucrări complexe de specialitate;
 3. aprobă organizarea de concursuri, componenţa juriilor şi distincţiile care se acordă;
 4. aprobă structura organizatorică a asociaţiei potrivit obiectivelor stabilite de Conferinţa Naţională şi Consiliul Central şi organigrama executivului - anexa 2;
 5. decide încadrarea sau eliberarea din funcţie a directorului general, directorului general adjunct şi şefilor de departamente din Executiv şi salarizarea acestora;
 6. defineşte obiectivele filialelor sau sucursalelor, precum şi atribuţiile altor unităţi secundare;
 7. stabileşte sistemul de control al asociaţiei în afara sistemului stabilit de comisia de cenzori;
 8. prezintă rapoarte scrise în Consiliul Central privind activitatea desfăşurată între şedinţele acestuia;
 9. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) şi Regulamentul Intern (RI) al Executivului şi al filialelor asociaţiei;
 10. sesizează Consiliul Central cu privire la cazurile de încălcare a Codului Deontologic al Antreprenorilor de Construcţii;
 11. îndeplineşte atribuţiile Consiliului Central între sesiunile acestuia;
 12. coordonează realizarea investiţiilor proprii;
 13. numeşte colegiile de redacţie ale publicaţiilor proprii. (...extras din statut)

Login Form

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets

Utilizatori online

Avem 88255 vizitatori și un membru online

ARACO 2015