SEMNAL LEGISLATIV

 

Legea Nr.72 din 28.03.2013 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 182/2 aprilie 2013 Incepand din 5 aprilie a intrat in vigoare Legea privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.

Documentul a fost publicat in Monitorul Oficial din 02 aprilie 2013, el stabilind termenele maximale la plata ce pot fi agreate in contracte. Autoritatile contractante au obligatia sa respecte urmatoarele termene de plata: 

a) 30 de zile calendaristice de la primirea facturii sau a altei cereri echivalente de plata;

b) 30 de zile de la receptia bunurilor sau prestarea serviciilor, daca factura a fost emisa anterior livrarii/prestarii sau nu a fost emisa; 

c) 30 de zile de la receptia bunurilor sau verificarea acestora, daca este prevazuta o procedura de receptie. Procedura de receptie nu poate depasi 30 de zile decat in cazuri exceptionale, determinate de natura bunurilor receptionate, sub rezerva ca aceasta clauza contractuala sa nu fie una abuziva.

Termenul contractual de plată

(1) În raporturile dintre profesionişti, termenul de plată nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin excepţie, părţile pot stipula în contract un termen de plată mai mare, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă, potrivit art. 12.

(2) Părţile pot conveni efectuarea plăţii în mod eşalonat, în acest caz, dobânzile penalizatoare şi celelalte despăgubiri prevăzute de prezenta lege se calculează prin raportare la suma scadentă.

(3) Părţile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauză prin care se stipulează un termen de emitere/primire a facturii este lovită de nulitate absolut

Ordinul nr.11/13 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor , verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia , precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea , din 21 martie 2013.

 

Login Form

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets

Utilizatori online

Avem 70705 vizitatori și un membru online

ARACO 2015