ARACO este asociație profesionala si patronală, confederativă, reprezentativă pentru ramura de construcții-montaj, conform Legii 62/2011, neguvernamentală și apolitică.Prima conferinta organizata de FIDIC in Romania, 12-13 martie 2015 - Beneficiaza de ultimele zile de inscriere cu discountConferinta profitabilitatea si reducerea costurior de operare
28.03.2014 

 

Proiecte/Proiecte in derulare

Proiecte in derulare


   

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ de SERVICII PENTRU ORGANIZARE EVENIMENTE
(apasati aici pentru document)

Informații generale:

Titlul complet al proiectului

PICAS - "Puncte de Informare, Consiliere și Asistență Specializata pentru șomerii și persoanele în căutarea unui loc de munca din sectorul de construcții"

Tipul proiectului

Proiect cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

AXA PRIORITARĂ 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”

Solicitant:

Casa de Meserii a Constructorilor

Parteneri:

  • Sempla SRL - partener transnațional Italia
  • Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM)

Perioada de implementare a proiectului:

01.09.2010 – 31.08.2013

Buget total

21 097 740 RON

Obiective:

Obiectivul general :

Îmbunatatirea capacitatii de ocupare a resurselor umane din sectorul abordat în vederea depasirii fluctuatiilor de activitate prin dezvoltarea unor instrumente si mecanisme complexe si specializate de formare, acompaniere si motivare a persoanelor în cautarea unui loc de munca.

Obiective specifice:

  • Analizarea si monitorizarea pietei muncii din sectorul abordat in vederea obtinerii de informatii actuale si relevante privind starea actuala si tendintele de evolutie a nevoilor specifice ale companiilor siale fortei de munca din domeniu.
  • Dezvoltarea unui instrument, adaptat pentru o mai buna corelare între aptitudinile individuale, educatie si potentialul de munca al somerilor si /sau al persoanelor în cautarea unui loc de munca si oportunitatile de pe piata muncii din sectorul abordat.
  • Crearea unei retele de puncte de informare si consiliere profesionala specializate pentru someri sau persoane în cautarea unui loc de munca din/în sectorul abordat.
  • Realizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfectionare pentru somerii sau persoanele ce detin (sau doresc sa obtina) calificari necesare în sectorul abordat.
  • Certificarea competentelor obtinute pe cai non-formale si informale pentru persoanele cu experienta in domeniul abordat
  • Organizarea unor întâlniri între cererea si oferta de forta de munca pentru facilitarea accesului la ocupare al persoanelor în cautarea unui loc de munca din/în sectorul abordat.

Grup țintă:

·  Persoane care au părăsit timpuriu școala     90

·  Persoane în căutarea unui loc de muncă     390

·  Șomeri                                                           500

Activități și rezultate:

A. I Studii și analize

1200 chestionare aplicate (600 pentru fiecare val)
120 de interviuri semi-structurate efectuate (60 pentru fiecare val)
20 focus-grupuri organizate (10 pentru fiecare val)
2 rapoarte de cercetare intocmite
5 indicatori privind sectorul abordat identificati si calculati trimestrial
5 harti interactive  cu indicatori sectoriali concepute

A II.    Organizarea unor seminare de transfer de know-how

4 seminare de 5 zile a cate 10 persoane fiecare organizate
4 rapoarte pentru diseminarea a concluziilor seminarelor

A III.    Dezvoltarea unei aplicații informatice utilizând standardele web pentru facilitarea întâlnirii cererii cu oferta de muncă din domeniul abordat.

1 lista cu cerintele aplicatiei
1 caiet de sarcini pentru realizarea aplicatiei software intocmit
1 plan de lucru (proceduri si termene de raportare) realizat
2 rapoarte de feed-back privind utilizarea aplicatiei
1 manual de utilizare al aplicatiei
10 tutoriale video pentru explicarea utilizarii aplicatiei
4 sesiuni de training pentru personalul centrelor PICAS
1 caiet de sarcini pentru achizitionarea materialelor hardware si software
1 aplicatie software cu 10 module functionale realizata
6 luni asistenta tehnica pentru personalul PICAS pentru utilizarea aplicatiei

A IV.    Crearea a 4 Puncte de Informare, Consiliere și Asistență Specializata (PICAS) pentru șomerii și persoanele în căutarea unui loc de muncă din/în sectorul abordat

1 raport privind designul functional al centrelor
1 manual de proceduri privind activitatile centrelor PICAS
1 raport privind nevoile de formare ale personalului PICAS
20 de zile de training pentru personalul PICAS repartizat in doua sesiuni (anul II si anul III)
1 baza de date cu contactele a minimum 3000 de societati din sector realizata si actualizata
5000 de cv-uri incarcate in sistemul informatic
1000 de persoane formate in vederea utilizarii TIC pentru cautarea unui loc de munca
1000 de planuri personalizate in vederea gasirii unui loc de munca realizate
500 de simulari de interviuri pentru angajare
500 de persoane afectate de pierderea locului de munca, consiliate psihologic
2000 de persoane informate privind cerintele si tendintele pietei muncii din sector

A V.    Organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecționare a persoanelor din grupul țintă în vederea adaptării competențelor lor la cerințele actuale ale pieței muncii din sectorul abordat.

4 rapoarte privid nevoile de formare
600 de persoane recrutate în vederea urmarii cursurilor de calificare/recalificare/perfectionare
480 de burse de studiu acordate pentru cursanti
480 de persoane calificate/recalificate/perfectionate in calificari cautate din sector

A VI.    Certificarea competentelor obtinute pe cai non-formale si informale in domeniul constructiilor

1 raport privind nevoile de certificare a competentelor obtinute pe cai non-formale
1 certificat de centru de evaluare a competentelor obtinute pe alte cai decat cele formale, pentru cel putin 5 calificari din domeniul constructiilor
100 de persoane obtin certificarea competentelor dobandite pe cai non-formale si informale

A VII.    Organizarea unor târguri de locuri de muncă pentru facilitarea întâlnirii dintre angajatorii și cei aflați în căutarea unui loc de muncă din/în sectorul abordat

4 targuri de locuri de locuri de munca organizate cu cel putin 20 de companii invitate si 500 de persoane din grupul tinta participante pentru fiecare targ

A IX.   Managementul proiectului

rapoarte tehnico-financiare și de progres elaborate
întâlniri de mangement al proiectului organizate

A IX.    Activități de promovare, publicitate și diseminare a proiectului

1 site web al proiectului realizat si actualizat permanent
1 conferință națională de lansare a proiectului organizată
3 întâlniri regionale de lansare a proiectului (kick-off meetings)
4 seminare regionale pentru promovarea rezultatelor proiectului
1 conferință de închidere a proiectului organizată
materiale publicitare (spoturi radio, banere web etc...) realizate
materiale relevante pentru proiect editate și tipărite

A IX.    Evaluarea rezultatelor proiectului

 Rapoarte de evaluare a rezultatelor proiectului întocmite la intervale regulate de timp

Congresul FIEC, 01.12.2017

Conferinta Nationala a ARACO, 29.11.2017

Trofeul Calitatii ARACO,editia XXII, 29.11.2017

Consultare MDRAPFE, AM POIM, BEI pe Modelele de contract, 14.11.2017

Consultare ANAP pe Modelele de contract, 14.11.2017

Sedinta CD al ARACO, 14.11.2017

Sedinta Colegiului Permanent al UGIR, 13.11.2017

Sedinta Comisiei de jurizare a Trofeului Calitatii ARACO, 09.11.2017

Participarea ARACO la SINUC 2017, 03.11.2017

Participarea ARACO la Conferinta RoBUILD, 02.11.2017

Sedinta Colegiului Permanent al UGIR, 02.11.2017

Intalnire de lucru ARACO-ARIC, 01.11.2017

Conferinta de presa ARACO, 26.11.2017

Semnare Memorandum OMT 600, 10.10.2017

Sedinta CD al ARACO, 09.10.2017
Sedinta membri ref OMT 600, 05.10.2017

Participarea ARACO la Conferinta AIIR, 04.10.2017

Intalnire de lucru ARACO-FPSC, 02.10.2017

Sedinta membri ref OMT 600, 25.09.2017

Sedinta membri ref OMT 600, 06.09.2017

Intalnire de lucru TFC-CDR, 12.07.2017

Sedinta CD al ARACO, 10.07.2017

Participarea ARACO la Congresul FIEC, 09.06.2017

Sedinta CD al ARACO, 29.05.2017

Participarea ARACO la Evenimentul organizat de Ambasada Austriei, 16.05.2017

Sedinta de certificare a capabilitatii, 15.05.2017

Participarea ARACO la Adunarea generala a EIC, 21.04.2017

Sedinta comuna de lucru ARACO-ARIC, 03.04.2017

Participarea ARACO la Conferinta

Capital pe teme de transporturi si infrastructura, 29.03.2017

Intalnire de lucru ARACO-Sectia economica a Ambasadei Austriei, 28.03.2017

Sedinta CD a ARACO, 27.03.2017
Conferinta de presa a ARACO, impreuna cu ADUC, la Romexpo, 24.03.2017

Participarea ARACO la ConstructExpo 2017, 22-26.03.2017

Participarea ARACO la dezbaterea organizata de CCIR pe tema invatamantului profesional dual, 22.03.2017

Paticiparea ARACO la dezbaterea organizata de CMC pe tema corelarii necesitatilor pietei muncii cu perspectivele de dezvoltare in zona Bucuresti-Ilfov, 21.03.2017

Intalnire de lucru ARACO si ARIC cu conducerea ANAP, 07.03.2017

Intalnire de lucru ARACO cu Presedintele ANAP, 01.03.17

Participarea presedintelui ARACO la emisiunea -Probleme la zi- de la RRActualitati, 28.02.2017

Sedinta Comitetului Director al ARACO, 27.02.2017

Intalnire de lucru ARACO- Strabag Romania, 21.02.2017

Participarea DG ARACO la sedinta de lucru cu ANAP impreuna cu FPSC, 14.02.2017

Participarea ARACO la sedinta FIEC cu membrii din Europa centrala si de est, Sofia, 13.02.2017

Intalnire de lucru ARACO-FPSC la UTCB, 08.02.2017

Sedinta Comitetului Director al ARACO, 30.01.2017

Participarea Presedintelui ARACO la sedinta ACPR, 17.01.2017

Participarea Presedintelui ARACO la sedinta Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat, 17.01.2017

Intalnire de lucru ARACO-Astaldi Romania, 13.01.2017

Intalnire de lucru ARACO-Hidroconstructia SA, 12.01.2017

Adunarea generală a FIEC, 02.12.2016

Participarea ARACO la seminarul “Contractarea în România. Riscuri, beneficii, managmentul contractelor, legislație, cele mai bune practici, dispute și arbitraj” - 29.11.2016

Trofeul Calității ARACO, ediția a XXI-a, 24.11.2016

Ședința Consiliului Central al ARACO, 24.11.2016

Ședința Comisiei de Jurizare, Trofeul Calității ARACO, 11.11.2016

Ședința Comitetului Director al ARACO, 10.11.2016

Participarea ARACO la ședința Colegiului Permanent UGIR, 09.11.2016

Întâlnire de lucru ARACO – STRABAG, 04.11.2016

Participarea ARACO la Conferința BNS – 25 ani, 01.11.2016

Sesiune certificare capabilitate membri ARACO, 31.10.2016

Ședința Comitetului Director al ARACO, 17.10.2016

Participarea ARACO la Conferința BPIE, 30.09.2016

Întâlnire de lucru ARACO – ASEMER, 05.09.2016

Întâlnire de lucru ARACO – ASTALDI, 26.07.2016

Adunarea generala ordinara a CSC,
31.05.2016

Participarea ARACO la întâlnirea cu misiunea economică flamandă, 24.05.2016

Ședinta Comitetului director al ARACO
23.05.2016

Ședinta Filialei ARACO Ardeal, 20.05.2016

Participarea ARACO la AG a UGIR, 16.05.2016

Ședinta Filialei ARACO Moldova, 13.05.2016


Intalnire parteneri sociali in constructii,
12.04.2016

Conferinta de presa ARACO,
08.04.2014

Participarea ARACO la sedinta ACD pe tema P118,la OAR,
05.04.2016

Participarea ARACO la Conferinta Real Estate & Construction Forum,
30.03.2016

Participarea ARACO la “CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION FORUM –CIP FORUM 2016,
30.03.2016

Participare ARACO la sedinta Aliantei pentru constructii durabile la OAR,
29.03.2016

Sedinta CD al ARACO
28.03.2016

Sesiune de certificare a capabilitatilor societatilor de constructii
28.03.2016

Intalnire de lucru CASSIMCO,
25.03.2016

Participarea ARACO la intalnirea de lucru MFE, ARACO, ARIC, PSC pe tema FIDIC,
24.03.2016

Intalnire de lucru la ARIC cu DG FIDIC, Enrico Vink
22.03.2016

Intalnire de lucru ARACO-Confederatia belgiana a constructorilor
15.03.2016

Intalnire de lucru ARACO-ARIC-PSC-MFE pe tema CSC FIDIC
11.03.2016

Intalnire de lucru UGIR cu Conducerea Camerei deputatilor
10.03.2016

Intalnire de lucru ARACO-ARIC-PSC-MFE
04.03.2016

Intalnire de lucru ARACO-AIIR-MDRAP
03.03.2-16 

Sedinta Filialei ARACO Bucuresti
03.03.2016

Participarea ARACO la seminarul organizat de Soka bau si CESE,
25.02.2016

Sedinta Comitetul sectorial constructii,
03.02.2016

Intalnire de lucru ANAP-ARACO pe tema Normelor de aplicare a Legii Achizitiilor publice,
28.01.2016

Intainire de lucru ARACO-CIROM, 26.01.2016

Sedinta Comitetului director ARACO-25.01.2016

Participare ARACO la seminarul FIEC pe tema EFSI-
21.01.2016


Arhiva de

       
   
   
 
Harta site
PREZENTARE
- prezentare ARACO

- hotararea de constituire
- statutul ARACO
- structura ARACO
- comitetul director
- consiliul central
- descrierea sectorului
- parteneriate
INFORMATII UTILE
-
noutati legislative
- noutati FIEC
- noutati CESE
- informatii UE
-
cereri de oferta

- oferte cursuri de pregatire
LEGISLATIE
-
legislatie specifica utila
- proiecte legislative
PARTENERIAT SOCIAL
- acordul social sectorial 2007-2009
- contract colectiv de munca
- casa sociala a constructorilor
- casa de meserii a constructorilor
- casa de siguranta in mediul de munca a constructorilor
- casa de concedii a constructorilor – 3C-
- comitetul paritar pentru muncitori migranti
- comitetul paritar pentru trusturi transnationale
- AEIP
- CES
- Fuziune dintre FGS FAMILIA si FNSCM Anghel Saligny
CERTIFICARE
- certificarea calificării profesionale a societăților de constructii
- certificarea produselor pentru constructii

 
MEDIA
-
comunicate de presa
- articole
- conferinte de presa
 EXTERN
-
parteneriate
- misiuni economice
- conferinte
- intruniri
- noutati parteneri externi

- licitatii externe
EVENIMENTE
- conferinte nationale
- conferinte regionale
- trofeul calitatii ARACO
- gala constructorilor de top
-
conferinte, seminarii, ateliere
PUBLICATII
-
buletinul ARACO
- alte publicatii
 PROIECTE
-
proiecte finalizate
- proiecte in derulare
- proiecte in pregatire

 

optimizat pentru Internet Explorer rezolutii mai mari de 1024x768

ARACO 2009