2018 – Moment de răscruce pentru infrastructura din România

ARACO a organizat evenimentul “Moment de Răscruce pentru Infrastructura din România – 2018”, marcând un moment crucial în evoluția acesteia și promovând schimbări esențiale în domeniu

Conferința de Presă ARACO – ARIC, 07.06.2018, București, Hotel Minerva „2018 – Moment de răscruce pentru infrastructura din România”

Comunicat de presă post eveniment

Conferinţa “2018 – Moment de răscruce pentru infrastructura din România” organizată în comun de către Asociatia Română a Inginerilor Consultanţi şi Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii ce a avut loc pe data de 7 iunie la Bucureşti, s-a dorit a fi o trecere in revista a problemelor ce au determinat ca România să înregistreze cele mai mici progrese din UE în domeniul infrastructurii de transport.

Totodata, s-a urmărit obținerea din partea factorilor avizați a unor propuneri de soluții necesar a fi adoptate în vederea redresării situației existente.

Lucrările Conferinței au fost moderate de domnul Michael Stanciu – Președinte ARIC și domnul Laurențiu Plosceanu – Președinte ARACO.

Au fost prezenți la eveniment deputați din cadrul Parlamentului României, Banca Mondială, BEI, MFE, CNAIR, reprezentanți ai mediului de afaceri din sectorul de construcții, proiectare și consultanță.

Au onorat prin prezența lor domnul Ulrich Paetzold – Director General FIEC și domnul Jan van der Putten – Secretar General EFCA.

În deschiderea evenimentului, domnul Michael Stanciu, Preşedinte ARIC, a ţinut să evidenţieze că o problemă majoră a slabei absorbţii a fondurilor europene destinate proiectelor de infrastructura o constituie slaba pregătire a acestora, precum și  lipsa unei strategii a Ministerului Transporturilor privind  elaborarea în timp a proiectelor, in ciuda existenţei Master Planului de Transport.

În luările lor de poziție, domnii deputați Cătălin Drulă, Antonel Tănase și Sorin Bota și-au prezentat punctele de vedere privind cauzele care au determinat progresul lent al lucrărilor de infrastructură de transport în România. A fost evidențiată lipsa capacității instituționale a CNAIR îndeosebi în zona planificării lucrărilor complexe, precum și din zona competenței profesionale a personalului de specialitate din cadrul acestei instituții.

Din luările de poziție ale participanților,

– Domnul Ulrich Paetzold, Director General FIEC: România se confruntă cu absorbția extrem de redusă a fondurilor europene pentru infrastructură. Nu există o planificare corespunzătoare a lucrărilor.

– Domnul Jan van der Putten, Secretar General EFCA: Procesul de achiziții publice trebuie să fie unul transparent. Se impune colaborarea între factorii implicați.

– Domnul Laurențiu Plosceanu, Președinte ARACO, s-a referit la rolul antreprenorilor generali în implementarea proiectelor de infrastructură.

– Domnul Valentin Stoica, Vicepreședinte ARACO, s-a referit la atribuțiile și structura organizatorică a CNAIR din multipla postură a acesteia de proiectant – beneficiar – consultant – antreprenor.

– Doamna Diana Antofie, Vicepreședinte ARIC și domnul Alexis Gressier, Consultant BEI, au dezvoltat ca temă modelele de contracte naționale aprobate prin HG 1/2018.

– Domnul Dinu Popescu, Secretar General ARIC, a pus în evidență rolul consultantului în implementarea proiectelor de infrastructură.

– Domnul Gheorghe Udriște, Președinte CA METROUL SA, a tratat problema dezvoltării proiectelor de infrastructură majoră.

– Doamna Nadia Badea, Banca Mondială: Proiectele străbat proceduri greoaie, sunt insuficient pregătite. Nu există o continuitate la nivelul conducerii Ministerului Transporturilor.

– Domnul Scarlat Florin Sorin – Director General Adjunct CNAIR, a făcut referire la preocupările instituției pe care o reprezintă în accelerarea derulării programelor de infrastructură de transport, fiind evidențiată semnarea contractului de proiectare și execuție a Podului de peste Dunăre de la Brăila, precum și a contractelor preconizate a fi semnate în anul 2018.

Ca soluții propuse de intervenienți se remarcă cea referitoare la externalizarea activităților CNAIR către firmele private care să gestioneze realizarea marilor proiecte de infrastructură, precum și externalizarea pregătirii proiectelor de către instituțiile financiare internaționale după modelul  autostrăzii Comarnic – Brașov, de a cărui pregătire se ocupă Banca Mondială.

O temă de interes a constituit-o și aceea a PPP. În intervențiile lor pe marginea materialului prezentat de domnul Lucas Panos, Director Proiect – VINCI CONCESSIONS S.A.S., domnii deputații Cătălin Drulă și Sorin Bota au fost de acord că nu orice proiect de infrastructură poate fi realizat în PPP, dar că și în aceste condiții se impune profesionalizarea și o pregătire temeinică a proiectului.

Domnul Ulrich Paetzold, Director General FIEC, afirmă că PPP poate da rezultate bune în condițiile unui proiect bine elaborat.

Explorează istoria și evoluția Trofeului Calității prin intermediul edițiilor anterioare,
ilustrând excelența și inovația din domeniul industriei construcțiilor
Contact