ANGAJAŢI ÎN CONSTRUCŢII
430.000 +21% (2023 vs 2021)

PONDERE DOMENIU ÎN PIB
7.0% ÎN 2023 +0.4%

PRODUCŢIE REALIZATĂ
292 MLD. LEI  ÎN 2023

ANGAJAŢI ÎN CONSTRUCŢII
430.000 +21% (2023 vs 2021)

PONDERE DOMENIU ÎN PIB
7.0% ÎN 2023 +0.4%

PRODUCŢIE REALIZATĂ
292 MLD. lei  ÎN 2023

Etape pentru obșinerea certificărilor profesionale

Certificarea calității profesionale

Regulamente și Anexe

Certificarea calificării profesionale a societăţilor de construcţii

În cele ce urmează detaliem Regulamentul și Anexele – Modelele formularelor din dosarul pentru obţinerea Certificatului de calificare

REGULAMENT

privind certificarea calificării profesionale a societăţilor de construcţii – modificat iunie 2010 | Detalii Regulament 

ANEXE 

În cele ce urmează detaliem Modelele formularelor din dosarul pentru obţinerea Certificatului de calificare

Cerere pentru obţinerea Certificatului de calificare în activităţile | Download

Declarație  | Download

Informații generale | Download

Experiență Similară | Download

Informații privind Asigurarea Calității | Download

Informații privind asigurarea cu personal de specialitate | Download

Informații privind dotarea cu echipamentele specifice lucrărilor de construcţii
şi aferente acestora, şi care sunt în stare de funcţionare | Download

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani | Download

Declarație privind lista principalelor lucrări aflate în curs de execuţie | Download

Mai multe informații:

Hotărârea de constituire | Statut |  Aderare la Asociație

Contact