ANGAJAŢI ÎN CONSTRUCŢII
430.000 +21% (2023 vs 2021)

PONDERE DOMENIU ÎN PIB
7.0% ÎN 2023 +0.4%

PRODUCŢIE REALIZATĂ
292 MLD. LEI  ÎN 2023

ANGAJAŢI ÎN CONSTRUCŢII
430.000 +21% (2023 vs 2021)

PONDERE DOMENIU ÎN PIB
7.0% ÎN 2023 +0.4%

PRODUCŢIE REALIZATĂ
292 MLD. lei  ÎN 2023

Cooperare Eficientă pentru Succes Durabil

COMITETUL DIRECTOR ARACO

Experiență și Angajament

HOTĂRÂREA CONSILIULUI CENTRAL AL ARACO | 16.05.2023

Comitetul Director este organul de conducere executivă a activităţii asociaţiei. Acesta are până la 19 membri aleşi pentru o perioadă de 2 ani. Numărul de membri se stabileşte de Consiliul Central. Din Comitetul Director fac parte preşedintele, prim-vicepreşedintele, cei 7 vicepreşedinţi şi până la 10 membri.

În cadrul ședinței Consiliului Central al ARACO din data de 16.05.2023, ai cărui membri au fost aleși de Conferința Națională din data de 16.05.2023, conform prevederilor Art.7.3 din Statut, au fost aleși în unanimitate prin vot deschis cei 19 membri ai Comitetului Director ARACO și numiți pe funcții, după cum urmează:

Comitetul Director are următoarele atribuţii:

 1. stabileşte prestaţiile – serviciile pentru membrii asociaţiei şi aprobă preţurile pentru acestea în limita prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;
 2. aprobă componenţa Consiliului de certificare a calificării antreprizelor de construcţii, colectivele de experţi şi specialişti care participă la elaborarea unor lucrări complexe de specialitate;
 3. aprobă organizarea de concursuri, componenţa juriilor şi distincţiile care se acordă;
 4. aprobă structura organizatorică a asociaţiei potrivit obiectivelor stabilite de Conferinţa Naţională şi Consiliul Central şi organigrama executivului – anexa 2;
 5. decide încadrarea sau eliberarea din funcţie a directorului general, directorului general adjunct şi şefilor de departamente din Executiv şi salarizarea acestora;
 6. defineşte obiectivele filialelor sau sucursalelor, precum şi atribuţiile altor unităţi secundare;
 7. stabileşte sistemul de control al asociaţiei în afara sistemului stabilit de comisia de cenzori;
 8. prezintă rapoarte scrise în Consiliul Central privind activitatea desfăşurată între şedinţele acestuia;
 9. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) şi Regulamentul Intern (RI) al Executivului şi al filialelor asociaţiei;
 10. sesizează Consiliul Central cu privire la cazurile de încălcare a Codului Deontologic al Antreprenorilor de Construcţii;
 11. îndeplineşte atribuţiile Consiliului Central între sesiunile acestuia;
 12. coordonează realizarea investiţiilor proprii;
 13. numeşte colegiile de redacţie ale publicaţiilor proprii. (…extras din statut)
Membrii aleși la 16.05.2023
Comitetul Director
al ARACO

PREȘEDINTE
Plosceanu Aurel – Laurențiu

PRIM-VICEPREȘEDINTE
Așchilean Ioan

VICEPREȘEDINȚI

Văcăreanu Radu – Sorin
Feodorov Valentin
Marin Mihai
Tănăsoaica Ionuț – Adrian
Stoica Valentin – Mircea – Ștefan
Arimia Silviu – Florin
Popa Vlad – Sebastian

MEMBRI                                    

Șuhani Dan – Ovidiu
Rozorea Mircea – Andrei
Păltineanu Ciprian – Emanuel
Rus Dragoș – Octavian
Rus Ioan
Manea Mihai
Doboși Ioan – Silviu
Petcu Marian
Tofan Irinel – George
Florescu Adrian

16.05.2023

CONSILIUL CENTRAL ARACO

Profesionalism și Inovare în Acțiune

 1. Mihai Marin – Director General HIDROCONSTRUCTIA SA București
 2. Petre Badea – Președinte Director General AEDIFICIA SA Bucureşti
 3. Ionuț – Adrian Tănăsoaica – Director General ELECTROMONTAJ SA
 4. Michael Stanciu – Președinte Search Corporation
 5. Mircea Andrei Rozorea – Director General METROUL SA Bucureşti
 6. Valentin – Mircea – Ștefan Stoica – Director General INFRA CONSULTING HUB SRL București
 7. Dan – Ovidiu Șuhani – Senior Contract Manager STRABAG SRL București
 8. Laurențiu Virginaș – Director Divizie Infrastructură PORR CONSTRUCT SRL București
 9. Cristina Pârvu – Director Dezvoltare Afaceri FCC CONSTRUCCION Sucursala București
 10. Vlad – Sebastian Popa – Președinte CA ENERGOMONTAJ SA București
 11. Ioan Popa – Vicepresedinte și CA Director General ENERGOMONTAJ SA București
 12. Valentin Feodorov – Director General INOVECO SRL București
 13. Ciprian – Emanuel Păltineanu – Director General INSPET SA Ploieşti
 14. Radu – Sorin Vacareanu – Rector Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
 15. Liviu Geo Drughean – Președinte Asociația Frigotehniștilor și Criogeniștilor din România, Fost Prorector UTCB
 16. Petre Pătruţ – Fost Rector Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
 17. Aurel – Laurenţiu Plosceanu – Vicepreședinte UGIR, Vicepreședinte CESE
 18. Dorel Ciucă – Director Executiv QUALITAS SA Bucureşti
 19. Silviu – Florin Arimia – Director Infrastructura HIDROCONSTRUCȚIA SA București
 20. Ion Stănescu – Director General STAR CONSTRUCT 97 EXIM SA Bucureşti
 21. Marian Sterian – Director General MENCONSULT SRL Măneciu
 22. Mihaela Zanfir – Director General TMUCB SA Bucureşti
 23. Gheorghe Țucu – Preşedinte Asociația de Standardizare din România 
 24. Bogdan Gheorghe – Președinte APPW

25. Ioan Tuşinean – Fost Președinte CONSTRUCȚII SA Sibiu

26. Ioan Așchilean – Președinte CA ACI CLUJ SA și acționar la NORD CONFOREST SA, ACI INTERNAȚIONAL SA, AIB CONSULTING SA și GRUP 4 INSTALAȚII SA Cluj-Napoca
27. Dorin Așchilean – Președinte CA NORD CONFOREST SA și acționar la ACI CLUJ SA și EDA CONTRANS SA Cluj-Napoca
28. Gheorghe Badea – Prof.univ.dr.ing. Facultatea de Instalați Cluj-Napoca – Universitatea Tehnică
29. Kiss Zoltan Iosif – Administrator PLAN 31 RO SRL Cluj-Napoca
30. Doru Peciu – Florianu – Director General ACI Cuj SA Cluj – Napoca
31. Nicolae Chira – Conf.univ.dr.ing. Facultatea de Construcții Cuj – Napoca – Universitatea Tehnică
32. Ioan Mintaș – Prof.univ. – Prim-Vicepreședinte strategie și imagine CNIPMMR
33. Dorin Șt. Oltean – Director General TCI C.G. SA Cluj-Napoca
34. Oliviu Lazăr – Director Tehnic TCI C.G. SA Cluj – Napoca
35. Bogdan Așchilean – Director Tehnic ASEDIA GRUP SRL Cluj-Napoca
36. Răducu Pop – Director General AMI SA Baia Mare
37. Ioan Rus – Administrator S.C. DECONS SRL, Președinte ARACO Filiala Cluj-Napoca
38. Eugen Popa – Președinte CA SOCOT SA Targu Mureș
39. Levente Szilagyi – Director General SOCOT SA Targu Mureș
40. Casian Popa – Administrator AMA HOUSE Arad
41. Dragos – Octavian Rus – Presedinte/Director General AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL

42. Mihai Manea – Director General TRACON SA Braila, Președinte Filiala Constanța
43. Zamfir Musteață (decedat) – Director General CONVAS SA Constanța
44. Stelian Fottu – Director General ARGENTA SA Constanța

45. Ioan Careja – Director CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA Iasi
46. Ovidiu Copacinschi – Director General – EMO LTD SRL Vaslui
47. Sorin Gabriel Iacob – Director General LOIAL IMPEX SRL Suceava
48. Ioan Mancea – Director General CONSTRUCT SA Piatra Neamt
49. Marius Cojocariu – Director General – GRUP CONSTRUCTII EST SA Iasi
50. Adrian Rosioru – Director General ELCO SA Botosani
51. Titel Sinescu – Director General IASICON SA Iasi
52. Irinel – George Tofan – Director General CONEST S.A., Presedinte Filiala Iasi

53. Marian Petcu – Director General RECON SA Craiova, Președinte Filiala Oltenia
54. Octavian Bălţoi – Director General PRIMACONS SRL Slatina
55. Dan Dragomir (decedat) – Director General PROIMSAT SA Rm. Vâlcea

56. Ioan Silviu Doboși – Director General DOSET IMPEX SRL Timișoara, Președinte AIIR, Președinte Filiala Timișoara
57. Raul Zaharia – Prof.univ.dr.ing.- Decan Facultatea de Construcţii Timişoara
58. Sorin Herban – Prof.univ.dr.ing –  Prodecan Facultatea de Construcții Timișoara
59. Dumitrescu – Elian Adrian Valentin – Fost Președinte Filiala

Industria construcțiilor este esențială pentru dezvoltarea infrastructurii moderne

Viziune clară și Leadership coerent

Profesionalism și Dedicare

Așchilean Ioan

Prim Vice-Președinte ARACO

Dobre Alexandru

Președinte de Onoare ARACO

ARACO încearcă să rămână un loc de întâlnire al intereselor legitime ale constructorilor români și europeni.

Evoluția din acest an are potențial de creștere în ciuda dezvoltarilor legislative regretabile din anul precedent cu impact direct asupra profitabilității constructorilor. Sunt multi factori de care va trebui sa ținem cont în 2024:

 • ritmul lent al evoluției proiectelor aflate în derulare,
 • evolutia inflației,
 • conditiile de creditare neprietenoase,
 • dificultatile în materie de obținere de autorizații,
 • rafala de procese elective în diversele planuri administrative,
 • penuria de resurse umane,
 • dinamica greu predictibila a evoluției contextului geopolitic și influenta sa dpdv economic.

Desi prognoza pentru piețele din Europa de est este negativă, sectorul de construcții din România are potențial de creștere dacă provocările menționate mai sus vor fi gestionate inteligent atât în plan politic cât și în plan operational.

Citește întreg articolul: aici.

Plosceanu Aurel – Laurențiu

Președinte ARACO

Un reper distinct îl reprezintă dimensiunea europeană a activităților noastre, ARACO devenind membră a FIEC cu mai mult de un deceniu înainte de aderarea României la UE. O dimensiune aparte o veți regăsi în dinamica pledoariei asociației pentru calitatea lucrărilor executate prin perseverența continuării în timp a ” Trofeului Calității ARACO “și opțiunea strategică a multor membri din asociație pentru a-și consolida reputația prin proiecte realizate la standarde înalte de calitate.

Veți regăsi, atât în monografiile ARACO, cât și în prezentul site,  informații utile și pertinente privind certificarea capabilităților tehnico profesionale pentru membrii ARACO, informații privind implicarea asociației in parteneriate cu organizații de profil similar din Germania, Italia, Bulgaria, Moldova și China.

Generații dupa generații – toți am înțeles necesitatea protejării și promovării intereselor generale ale contractorilor, executanților specializați, ale celor implicați în activitățile suport pentru proiectele de construcții.

Plosceanu Aurel – Laurențiu

Președinte ARACO

ARACO a fost generat ca un proiect al constructorilor din România din perspectiva nevoii de a naviga prin ape necartografiate. Acum, după mai bine de 30 de ani, după schimbările de regim politic, economia intră într-un cadru nou ale căror repere trebuiau redefinite și mai ales, trebuiau să redevină operaționale. Acestor schimbări le-au urmat procesele de privatizare, o competiție redefinită și acerbă, o serie de crize sistemice, aderarea la spațiul UE cu adaptările dinamice subsecvente și mai nou o cruntă criză sanitară însoțită de crize economică si socială extinse.

Plosceanu Aurel – Laurențiu

Președinte ARACO
Inspirație. Etică. Responsabilitate.

CONSILIUL DE ONOARE AL ARACO

Excelență Profesională

Panaite Mazalu
Viorica Beldean
Dumitru Niculescu
Alexandru Dobre
Adrian Florescu
Dan Ene
Corneliu Pascu
Alexandru Tuleașcă
Petre Pătruț
Iurie Druță
Doru Pană
Liviu Dumitrescu
Gheorghe Badea
Augustin Munteanu
Vasile Moldovan

Ionel Bidian
Crisan Victor Popescu
Nicolae Țăranu
Victor Dumitrache
Marin Cristea
 Mircea Rusu
Stefan Varfalvi
Dimitrie Liviu Daschievici
Dumitru Răbei
Constantin Cașcaval
Adrian Dumitrescu-Elian
Decebal Rădulescu

Contact