ANGAJAŢI ÎN CONSTRUCŢII
430.000 +21% (2023 vs 2021)

PONDERE DOMENIU ÎN PIB
7.0% ÎN 2023 +0.4%

PRODUCŢIE REALIZATĂ
292 MLD. LEI  ÎN 2023

ANGAJAŢI ÎN CONSTRUCŢII
430.000 +21% (2023 vs 2021)

PONDERE DOMENIU ÎN PIB
7.0% ÎN 2023 +0.4%

PRODUCŢIE REALIZATĂ
292 MLD. lei  ÎN 2023

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ UTILĂ

Aici găsiți cele mai recente noutăți și schimbări legislative din domeniul construcțiilor – sector vital al economiei. Vă prezentăm informații utile și actualizate referitoare la modificările și evoluțiile legislative ce influențează domeniul construcțiilor în România

LEGE privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa | Download

DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE. Text cu relevanță pentru SEE | Download

DOP, document OBLIGATORIU la comercializarea materialelor de construcţii | Download

Informare referitor la H.G. nr. 274/2013 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate de întreprinderile mici şi mijlocii | Download

A aparut Legea nr.72/28 martie 2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante. Legea nr.72/28 martie 2013 | Download

Ordonanta nr. 8/2013 din 23/01/2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 23/01/2013 Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale | Download

Ordonanta nr. 6/2013 din 22/01/2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 23/01/2013. Ordonanta privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale | Download

ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale | Download

Ordonanta de urgenta nr.77 din 2012. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de cesiune de lucrari publice si a contractelor de cesiune de servicii. | Download

Proiect de modificare a OUG 34/2006, intrat in sedinta de Guvern din 27.11.2012. | Download

La data de 1 noiembrie 2012 intra in vigoare art.I, pct.5 din OG 16/2012 privind modificarea si completarea Codului de Procedura Fiscala. | Download

Standard de cost aplicabil in cazul lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte. | Download

Propuneri de amendare de catre ARACO a legislatiei privind achizitiile publice – OUG 34/2006 si HG 925/2006

Tabel comparativ HG 925 final 14.08.2012 | Download

Tabel comparativ OUG 34 final 14.08.2012 | Download

Documentul comun de propuneri al Grupului de lucru din cadrul Comitetului National Consultativ pentru Achizitii Publice | Download

Legea dialogului social | Download

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea legii parteneriatului public privat nr. 178/2010 | Download

Legea 40 / 2011 privind modificarea Codului Muncii | Download

Ordin privind aprobarea condițiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente și constrcuții, inclusiv proiectare, și ale contractelor pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar ale Federatiei Internaționale a inginerilor consultanți în domeniul construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții, pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes național, finanțate din fonduri publice. | Download

Legea Parteneriatului Public Privatl | Download

Hotărârea Guvernului nr.791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art III din OUG nr.58/2010, publicată în MO nr.542/03.08.2010 | Download

OUG 76 / 2010 de modificare a OUG 34 / 2006 privind achizitiile publice | Download

HG 834 / 2009 de modificare a OUG 34 privind achizitiile publice | Download

Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 | Download

OU de rectificare bugetara 2009 si masuri financiar fiscale | Download

Descrierea Sectorului

Proiecte legislative

Contact