ANGAJAŢI ÎN CONSTRUCŢII
430.000 +21% (2023 vs 2021)

PONDERE DOMENIU ÎN PIB
7.0% ÎN 2023 +0.4%

PRODUCŢIE REALIZATĂ
292 MLD. LEI  ÎN 2023

ANGAJAŢI ÎN CONSTRUCŢII
430.000 +21% (2023 vs 2021)

PONDERE DOMENIU ÎN PIB
7.0% ÎN 2023 +0.4%

PRODUCŢIE REALIZATĂ
292 MLD. lei  ÎN 2023

Conferința anuală “INSTALAȚIILE PENTRU CONSTRUCȚII ȘI CONFORTUL AMBIENTAL” | 10-11 aprilie 2024

Conferința anuală “INSTALAȚIILE PENTRU CONSTRUCȚII ȘI CONFORTUL AMBIENTAL”, ediția a XXXIII-a, se desfășoară la Tiimișoara în perioada 10-11 aprilie 2024, cu participarea reprezentanților instituțiilor universitare, ai administrațiilor publice, ai organelor tehnice specializate ale statului, ai asociațiilor patronale, reprezentanților firmelor de profil, sponsorilor, delegaților, personalitǎților în domeniu, colaboratorilor și speakerilor de renume.

În deschiderea conferinței, Dl. Laurențiu Plosceanu (Preçedinte al Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții (ARACO) çi vicepreçedinte al Uniunii Generale a Industriaçilor din România (UGIR), vicepreçedinte al Comitetului Economic çi Social European (CESE) a adresat un mesaj tuturor participanților.

 

ORGANIZATORI: 

 • ASOCIAȚIA INGINERILOR DE INSTALAȚII DIN ROMÂNIA – FILIALA BANAT – TIMIȘOARA
 • UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
 • FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INSTALAȚII

ACTIVITĂȚILE ȘI LUCRĂRILE CONFERINȚEI SUNT SUSȚINUTE DE:

 • AIIR – CENTRAL
 • AIIR FILIALELE: VALAHIA – București, MOLDOVA – Iași, TRANSILVANIA – Cluj Napoca,Transilvania – Brașov
 • ARTN – ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE TEHNOLOGII NECONVENȚIONALE
 • CCIC – CENTRUL DE CERCETARI PENTRU INSTALAȚII ÎN CONSTRUCȚII
 • AGIR – ASOCIAȚIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN ROMÂNIA SUCURSALA TIMIȘ
 • AIIRM – ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • REHVA – FEDERATION OF EUROPEAN HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING
 • ASHRAE – AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR  – CONDITIONING ENGINEERS, “DANUBE” CHAPTER

Se expun lucrǎri de cercetare, proiectare, execuție, întreținere çi mentenanțǎ în domeniu, materiale informative cu referire la cadrul normativ çi legislativ, prezentare de soluții, tehnologii convenţionale çi neconvenționale, materiale çi echipamente, în cadrul urmǎtoarelor SECȚIUNI:

 • SECȚIUNEA 1: Instalațiile pentru construcții çi confortul ambiental
 • SECȚIUNEA 2: Tehnologii neconvenționale. Realizată cu suportul ARTN – ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE TEHNOLOGII NECONVENȚIONALE
 • SECȚIUNEA 3: Viața çi pregǎtirea studențeascǎ. Concurs studențesc
 • SECȚIUNEA 4: DANUBE ASHRAE CHAPTER meeting
Contact